/ MIXED /

INGA KLÄDER
Jag ver hur Du ser ut i inga kläder.
Kan det vara därför du blev obekväm nu?