/ ALL PICS / MIXED /

Pulkaåkning


Ute och åker pulka, efter vägen har vi tittat på får och traktorer. Mycket spännande. Ja alltså för mig.